Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

natte
20:11
0844 b839 390
Łódź
Reposted frommagnes magnes viakasmii kasmii
natte
20:04
Życie nie jest zawiązane na kokardkę, ale nadal jest darem. Bez względu na to, jak się czujesz, wstań rano, ubierz się i pokaż się światu. Cuda czekają na Ciebie wszędzie.
— Regina Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak vianajmilej najmilej
natte
20:02
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz vianajmilej najmilej
natte
20:01
A co jeśli Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to o czym marzysz?
— pozwól to sobie dać
Reposted fromffinak ffinak vianajmilej najmilej
natte
20:01
natte
20:01
19:59
7549 7104 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianajmilej najmilej
natte
19:58
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela vianajmilej najmilej
natte
19:57
1633 5176 390
Reposted fromnajmilej najmilej
natte
19:54
9385 dfd8 390
Reposted fromnajmilej najmilej
natte
19:54

Cute illustrations by Ms. Cat (via walrusonice)

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianajmilej najmilej
natte
19:51
Poprzez modlitwę zapraszasz Boga do Twojego życia, łapiesz Go za rękę i wiesz, że od teraz nigdy już nie będziesz sama. Jeśli nie masz czasu na modlitwę i migasz się od niej to wiedz, że brakuje Ci jeszcze miłości do modlitwy. Prawda jest taka, że zawsze znajdujemy czas na to, co kochamy. Brakuje Ci czasu na rozmowę z Bogiem? Powiedz Mu, że nie ma w Tobie miłości do modlitwy, że jeszcze Ci tego brakuje. On nie zadowoli się niczym mniejszym od stanięcia przed Nim w prawdzie.
— Matt Fradd
Reposted fromyourtitle yourtitle vianajmilej najmilej
natte
19:47
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway vianajmilej najmilej
19:46
1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianajmilej najmilej
natte
19:46
0015 f618 390
Reposted fromdailylife dailylife vianajmilej najmilej
natte
19:45
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana vianajmilej najmilej
natte
19:45
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi vianajmilej najmilej
natte
19:45
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianajmilej najmilej
natte
19:11
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromr3m0 r3m0 vianataliana nataliana
natte
19:11
Reposted fromthetemple thetemple viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl