Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

natte
15:37
3000 0b63 390
friend
Reposted frommoralna moralna viavalerina valerina
natte
15:36
6519 dcfa 390
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday viavalerina valerina
natte
15:35
4635 6f88 390
Reposted fromPigsOnTheWing PigsOnTheWing viavalerina valerina

April 27 2017

natte
20:03
0015 f618 390
Reposted fromdailylife dailylife vianajmilej najmilej
natte
20:03
3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk vianajmilej najmilej
natte
20:02

dziś o tym myślałam.

April 26 2017

natte
20:13

April 21 2017

natte
18:41
2869 f24a 390
piękna Praga.
natte
18:40
9198 1176 390
natte
18:37
natte
18:35
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagosialap gosialap
18:30
7780 14f4 390
Reposted fromtwice twice viagosialap gosialap
natte
18:25
3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk
18:22
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk

April 19 2017

19:57
3198 2dde 390
Reposted fromkimik kimik viasmacznazupka smacznazupka
natte
19:57
4374 f6c2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajamaicanbeat jamaicanbeat
natte
19:53
9362 1eb5 390
Reposted fromkrzysk krzysk vianoicoztego noicoztego
natte
19:52
8814 a1ee 390
natte
19:51
1621 4281 390
Reposted fromsarazation sarazation viateardrop teardrop

April 18 2017

natte
20:14
Wyobraź sobie, że zdobyłaś nagrodę w konkursie: Każdego ranka na Twoim koncie pojawi się 86 400 zł. Nagroda ta ma jednak określone zasady, tak jak w każdej grze. Pierwsza zasada jest taka, że wszystko to, czego nie wydasz w ciągu dnia, będzie Ci zabrane, nie możesz także przelać pieniędzy na inne konto. Druga zasada jest taka, że bank może zakończyć grę bez ostrzeżenia, w każdej chwili może powiedzieć: to koniec i zamknąć konto bez oferowania nowego. Co byś zrobiła? Zakładam, że kupiłabyś wszystko, czego pragniesz, nie tylko sobie, ale także bliskim Ci osobom, starałabyś się wydać kwotę do ostatniego grosza. Ta gra jest prawdziwa i każdy z nas ma takie magiczne konto, tyle tylko, że nie pamiętamy o nim. Tym magicznym kontem jest czas. Codziennie rano budząc się, dostajemy 86 400 sekund do przeżycia, i zasypiając, tracimy je bezpowrotnie. To, czego nie przeżyłyśmy, po prostu znika... Wczoraj jest nie do odrobienia... Każdego ranka od nowa dostajemy 86 400 sekund, ale także każdego dnia bank bez ostrzeżenia może przestać nam ten czas dawać. Więc co zrobisz z danym Ci czasem? Ile jest dla Ciebie wart?I jak go wykorzystasz?
— genialne-ile daje do myślenia..
Reposted fromannnieee annnieee viakasmii kasmii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl